Välkommen till Vaksala familjedaghem

I familjedaghem arbetar dagbarnvårdare med barn i åldern 1-5 år. Här börjar barnets lustfyllda resa i det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. God och näringsriktig mat serveras och specialkoster erbjuds.

Kontakt

Chef för annan pedagogisk omsorg Familjedaghem
Katarina Rick
Möllersvärdsgatan 12
753 75 Uppsala

Kontakt

Förskolechef
Marie Bjersby Edin
Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Vaksala familjedaghem