Välkommen till Vaksala familjedaghem

I familjedaghem arbetar dagbarnvårdare med barn i åldern 1-5 år. Här börjar barnets lustfyllda resa i det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. God och näringsriktig mat serveras och specialkoster erbjuds.